strategia de dezvoltare durabila 2002-2015 » Banii Fermierului

Tipul exploatatiilor Existent în 2002

Nr (mii)

Dimensiune(ha) Suprafata(mii ha) % Estimat in 2015

Nr (mii)

Dimensiune(ha) Suprafata(mii ha) %
Gospodarii de subzistenta 2800 0,5-3 4900 33,1 1100 0,5-3 2000 13,5
Exploatatii taranesti cu timp partial 510 3-10 2242 15,2 250 3-10 1000 6,8
Exploatatii taranesti semicomerciale 80 10,15 1012 6,9
Ferme familiale comerciale 25 40,50 1000 6,8
Asociatii familiale 15 90-250 1500 10,1 15 200 3000 20,3
Societati agricole cu personalitate juridica 3 500-600 1740 11,8 5 400 3000 20,2
Total sector privat 3228 2,4 10380 70,2 1475 7,5 11012 74,5
Total sector de stat, din care: 1800 22,2 1170 7,9
Societati comerciale 0,5 3510 1720 11,6 0,5 2000 1090 7,4
Sector public 3,5 2610 17,6 3,5 2510 17,6
Terenuri ale primariilor si pasuni comunale 2282 15,4 2283 15,4
Total pe tara 3332 4,4 14792 100 1479 10 14792 100

Tabelul de mai sus a fost elaborat  de catre specialistii Ministerului Agriculturii, in cadrul Strategiei de dezvoltare pe perioada 2002-2015.

Ce concluzii se pot desprinde ?

1. Apar si se dezvolta tot mai mult  exploatatiile  individuale comerciale.

Vor apare tot mai multe exploatatii taranesti semicomerciale  si ferme familiale  comerciale, inexistente la nivelul anului 2002. Ambele categorii vor detine, in 2015, o pondere de 6,8 %, respectiv 6,9 % din totalul exploatatiilor agricole.

Cei care vor sa faca agricultura constientizeaza din ce in mai mult faptul ca, daca doresti sa castigi din aceasta activitate, trebuie sa incerci s-o faci la modul profesionist. Asa se explica faptul ca,  asa- numitele gospodarii  de subzistenta ,  fie se desfiinteaza,  fie se transforma in ferme profesioniste.

2.Tendinta clara de inmultire  a formelor asociative.

Gospodariile de subzistenta si exploatatiile taranesti cu timp partial isi pierd treptat din importanta si pondere. Gospodariile ajung de la 33,1 % , in 2002, la 13,5 %, in 2015, ceea ce inseamna un regres de circa 30 %. In vreme  ce exploatatiile taranesti cu timp partial scad cu mai mult de 100 % (de la 15,2 %, in 2002, la 6,8 % in 2015.)

Fermierii romani ajung sa inteleaga, in sfarsit, ca viitorul este al formelor asociative, indiferent cum se numesc acestea.

3.Terenul agricol isi continua trendul de comasare

In 2002, o asociatie  familiala avea, in medie, intre   90-250 de hectare.  In 2015, suprafata per asociatie ajunge la 200, insa suprafata totala  se dubleaza ( de la 1500 ha, la 3000 ha).

De asemenea, daca in 2002, o societate comerciala  detinea in medie o suprafata de 2,4 ha, in 2015, aceeasi societate comerciala va  ajunge sa detina 7,5 ha de teren agricol.

Fermierii realizeaza ca o agricultura rentabila  nu se poate face pe 1,5 hectare de teren, chiar daca solul este de o calitate exceptionala.

4. Sectorul de stat in cadere libera

Terenul detinut de stat scade de la 22,2 %, in 2002 la 7,9 %, in 2015.

Intr-o economie de piata, sectorul privat il domina pe cel de stat.