Banii Fermierului | apia

Începând cu data de 06.11.2009, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură(APIA) eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Plăţilor Naţionale Directe Complementare (CNDP) în sectorul zootehnic, adeverinţele fiindu-le necesare celor care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea capitalului de lucru. Creditele amintite se acordă prin intermediul băncilor creditoare şi anume: CEC Bank SA, BRD Groupe Societe Generale SA, Banca Comercială Română.

Părţile care intervin în garantarea împrumutului sunt:

– Agenţia de Plăţi şi Intervenţie Pentru Agricultură cu 50 % din valoarea creditelor acordate (garanţie fiind adeverinţa);

– Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA cu 50 % din valoarea creditelor acordate.

Beneficiarii adeverinţei trebuie să fi depus o cerere de plată pentru CNDP pentru anul 2009, pentru specia bovină sau pentru specia ovine/caprine. Acest sprijin financiar se acordă sub forma primei pe exploataţie, pentru specia bovină, respectiv primei pe cap de animal pentru specia ovine/caprine.

Pentru specia bovine, suma totală a sprijinului este de 571 lei/cap (conform HG. 1252/2009), iar pentru ovine/caprine cuantumul total este de 44 lei/cap (conform HG. 1261/2009).

Prima tranşă pentru acordarea Plăţilor Naţionale Directe Complementare a fost achitată de APIA în contul beneficiarilor cuantumul fiind de 200 lei/cap bovină şi de 15 lei/cap ovină/caprină.

Prin adeverinţa eliberată de APIA, beneficiarul acesteia are confirmarea sumei pe care o mai are de primit, reprezentând a doua tranşă a Plăţilor Naţionale Directe Complementare, respectiv suma de 371 lei/cap bovină şi 29 lei/cap ovină/caprină.

Trebuie menţionat de la bun început că accesarea creditelor se face în mod benevol, cei care nu doresc să acceseze aceste credite nemaiavând de făcut nimic altceva decât a aştepta suma reprezentând a doua tranşă, sumă plătită de APIA posibil prin lunile Februarie 2010-Martie 2010. Datorită incapacităţii de plată existente în prezent,(sfârşitul anului 2009), APIA a încheiat convenţii privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii CNDP în sectorul zootehnic.

Dacă beneficiarul alege însă varianta creditelor, acesta trebuie să ştie că banca la care apelează va reţine din suma rămasă de primit de la APIA, un procent de 12 % pe an sub formă de dobândă, calculată până în momentul considerat limită (28.02.2010), în care APIA va face viramentul sumelor către beneficiari. Această dată limită a fost stabilită de comun acord între APIA şi băncile creditoare.

Între beneficiar şi bancă se semnează un contract de cesiune de creanţă pe sumele cuvenite beneficiarilor de la APIA.

Luând un caz concret putem derula filmul operaţiunilor printr-o comparare cu o situaţie reală astfel:

– beneficiarul se prezintă la bancă pentru a-şi deschide un cont bancar;

– cu dovada de cont bancar şi cu o copie a cărţi de identitate sau o copie CUI şi originalul împuternicirii de reprezentare, în cazul persoanelor juridice, acesta se prezintă la APIA;

– la sediul APIA, beneficiarul depune o cerere necesară eliberării adeverinţei;

– i se eliberează adeverinţa de către Centrele Judeţene APIA cu confirmarea numărului de animale eligibile pentru acordarea plăţilor, suma pe care beneficiarul o mai are de primit, precum şi faptul că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată;

– cu adeverinţa respectivă şi cu alte documente necesare aprobării creditului(comunicate în prealabil de către bancă beneficiarilor) beneficiarii se prezintă la banca aleasă.

Exemplificând, beneficiarul, are un număr de 100 capete ovine eligibile la plată pentru care a primit o primă tranşă de 1500 lei, iar diferenţa de sumă reprezentând tranşa a doua este de 2900 lei. În momentul efectuării viramentelor de către APIA(respectiv pentru exemplul nostru suma este de 2900 lei) intervine contractul de cesiune de creanţă, banca reţinând din contul beneficiarului sumele primite de la APIA, până la nivelul acoperirii creditului. Creditul eliberat de bancă este de 2600 lei. Diferenţa de 300 lei reprezintă dobânda bancară reţinută de banca creditoare.

Articol scris de Drd. Daniel Jigau